Simuleringer av kyst og havmiljø

Ved Akvaplan-niva har vi utviklet verktøy for simulering av sirkulasjon og miljø i havet. Denne siden gir et innblikk i arbeid vi utfører og verktøyene vi benytter oss av.

Kartløsning

Kartverktøy for å lese ut oseanografiske parametere og simulering av smitte fra oppdrettsanlegg.

Se videopresentasjon av kartløsningen

Les mer

Simulering av utslipp og spredning

Vi simulerer utslipp og spredning i vannmassene. Utslippet kan være hva som helst som driver med strømmene. For kjemikalier kan vi simulere kjemiske prosesser som fører til nedbrytning av kjemikalie eller f.eks. forbruk av oksygen i vannmassene. Andre stoffer synker gjennom vannmassene, og vi kan simulere spredning av disse og hvor de deponerer på bunn.

Les videre ›

Sedimentering av avfall fra fiskeoppdrett

Avfall fra oppdrettsanlegg synker og deponeres på havbunnen. Vi har utviklet en modell som simulerer spredning i vannmassene og deponering av avfallet på bunn.

Les mer ›

Utbygginger

Bygging av bruer eller utfyllinger i sjøen vil forandre strøm-mønsteret. Våre simuleringsverktøy egner seg meget godt til undersøkelser av dette.

Les mer ›

Sedimentmodellering

Vi simulerer spredning og deponering av sedimenter og kan gjøre simuleringer for å se på effekter av f.eks. mudring eller utbygginger i strandkanten som medfører spredning av sedimenter i vannet.

Les mer

Bølgemodellering

Bølgehøyde vil variere fra område til område og avhenge av vindforhold, avstand til land i ulike retninger (strøklengde), og i hvor stor grad området er skjermet mot bølger fra havområdene utenfor.

Les mer ›